23.04.2021.
REGULAMIN - OKOLICZNOŚCIOWY BYDGOSZCZ FAN MARATON OD 2014R. 100PL Drukuj Poleć znajomemu

  

Okolicznościowy Bydgoszcz Fan Maraton od 2014r. 100PL

Istotne informacje

● Zawody rozgrywane są w paku miejskim o zróżnicowanej nawierzchni (szutr, asfalt, ziemia, piach), trzeba liczyć się z nierównościami, naniesionymi kamykami, itp. niedogodnościami

 

1. NAZWA ZAWODÓW, CEL

„OKOLICZNOŚCIOWY BYDGOSZCZ FAN MARATON OD 2014R. 100PL”

Upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie!

Kontynuacja tradycji BFM od 2014 roku,

Podtrzymanie kultowości imprezy, czyli gromadzenie na starcie stałych uczestników, którzy są symbolem wartości, jaką niesie sport a w szczególności biegi maratońskie,

Propagowanie walorów sportowo-rekreacyjnych Plant Bydgoskich, parku położonego wzdłuż unikatowego zabytku hydrotechniki, jakim jest Stary Kanał Bydgoski, najstarszej w Polsce, w pełni ukończonej drodze wodnej, która połączyła dorzecza Europy Zachodniej i Wschodniej,

Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa w unikalnej scenerii Plant Bydgoskich,

Krzewienie kultury fizycznej i sportu – możliwość pokonania krótszego dystansu niż maratoński

Popularyzacja biegów długodystansowych,


2. ORGANIZATORZY

Grupa biegowa związana z biegami nad Starym Kanałem Bydgoskim od 2007 r.

 ----------------------------------------------------------------------------------------

3. TERMIN, MIEJSCE, BIURO ZAWODÓW

11 listopada 2018 r. (niedziela) - start biegu

o dowolnej godzinie. Należy tak dostosować start aby pojawić się na mecie ok. godzinny 12:00

godzina 9:00.

Biuro zawodów – namiot w miejscu startu, 11 listopada’18 w parku za budynkiem KS Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45. Czynne od godz. 8:00 do końca zawodów.


4. TRASA

Trasa prowadzi alejkami parkowymi o nawierzchni szutrowo-asfaltowej (przewaga szutru), wokół Starego Kanału Bydgoskiego. Długość okrążenia wynosi 4,2195 km, czyli dokładnie 1/10 dystansu maratońskiego. Trasa oświetlona lampami parkowymi.

Ukształtowanie terenu. START/META - 53,09 m n.p.m., połowa trasy przed nawrotem (mniej więcej na 1/4 pętli) - 49,62 m n.p.m., nawrót - 45,95 m n.p.m. Czyli do nawrotu biegniemy w "dół" a potem do startu pod "górkę".

Start w okolicy KS „Gwiazda” przy ul. Bronikowskiego w kierunku centrum, nawrót na IV Śluzie przy ul. Wrocławskiej. Trasę można zobaczyć tutaj TRASA


5. DYSTANS, POMIAR CZASU, LIMIT

Zawody będą rozgrywane na każdym dowolnie wybranym dystansie będącym wielokrotnością 1/10 dystansu maratonu.

 1/10 maratonu     4,2195km

 2/10 maratonu     8,439km

 3/10 maratonu   12,6585km

 4/10 maratonu   16,878km

 półmaraton

 6/10 maratonu   25,317km

 7/10 maratonu   29,5365km

 8/10 maratonu   33,756km

 9/10 maratonu   37,9755km

 maraton

Pomiar czasu – organizator będzie prowadził pomiar czasu we własnym zakresie. Posiadanie własnego urządzenia do pomiaru czasu nie zaszkodzi. Będzie możliwość porównania i ewentualnej weryfikacji wyników.

Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej lub spodenek.

Limit czasu dla wszystkich dystansów wynosi 6 godzin,

Bieg odbędzie się bez limitu czasowego co oznacza, że zawodników nie obowiązuje żaden limit czasu.


6. UCZESTNICTWO

W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat,

Do biegu zostaną dopuszczone wyłącznie osoby, które w wyznaczonym terminie dokonały zgłoszenia i opłaciły wpisowe oraz zostały zweryfikowane w biurze zawodów.


7. UBEZPIECZENIE

Zawodnicy nie będą ubezpieczeni. Podpisanie „Karta Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik może indywidualnie ubezpieczyć się w szerszym - niż opisany powyżej - zakresie na własny koszt.

8. ZGŁOSZENIA, WERYFIKACJA

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie ze strony datasport do dnia 31.10.218r.

Z dniem 01.11.2018, godz. 00:00 lista zostanie zamknięta.

Wysyłając formularz, zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatorów oraz wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zgłaszający udziela organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach wykorzystania, w tym w szczególności, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach utrwalonego wizerunku, emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych utrwalonego wizerunku,

Wysyłając formularz on-line i/lub podpisanie „Karty Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów, zgłaszający akceptuje ten regulamin,

Obowiązkowa weryfikacja zawodników w biurze zawodów będzie możliwa 11 listopada 2018 r. (niedziela) w godzinach od 08.00 do 08.50. Obowiązuje posiadanie dowodu tożsamości. Biuro zawodów (czarny namiot) będzie znajdowało się w patku za budynkiem KS Gwiazda przy ul. Bronikowskiego 45 w Bydgoszczy.


9. WPISOWE

Wpisowe za bieg, niezależnie od zadeklarowanego dystansu wynosi:

25 zł, przyjmujemy też większe kwoty – płatne do 31.10.2018r.

Opłatę startową należy wpłacić na konto Bank PaKaO S.A. 45 1240 3493 1111 0000 4289 6007

Z dniem 01.11.2018 wpłaty zostają zamknięte. Organizator w dniu zawodów umożliwi niezapisanym lub/i nieopłaconym zawodnikom udział w zawodach za opłatą startową w kwocie dowolnej jednak nie mniejszej niż 50zł płatne gotówką w biurze zawodów. ORGANIZATOR BĘDZIE POSIADAŁ DLA TAKICH ZAWODNIKÓW KILKA SZTUK PAKIETÓW STARTOWYCH.


10. ŚWIADCZENIA

1. Organizator zapewni punkt odżywczy z izotonikiem, herbatą, czekaoladą, przekąskami,

2. Każdy uczestnik OPŁACONY DO 31.10.2018 otrzyma pakiet startowy. Jego zawartość uzależniona będzie od ewentualnego pozyskania dodatkowych środków finansowych. W skład pakietu wchodzi również okolicznościowa pamiątka, która zamiast medalu będzie wręczana na mecie.


11. KLASYFIKACJE, NAGRODY

Podczas biegu będzie prowadzona  klasyfikacja OPEN,

Każdy uczestnik otrzyma zamiast medalu okolicznościowy gadżet informujący o uczestnictwie w zawodach.

12. INFORMACJE I KONTAKT

Informacje będą udostępnione na portalu POLSKIE Maratony.PL ,

Wyniki będą podane na witrynie jw.

Galeria zdjęć i relacja z imprezy będzie dostępna na portalu jw.

Kontakt z organizatorami:

POLSKIE Maratony.PLpoczta@polskiemaratony.pl - kom. 516 960 682 – dyrektor nocnego maratonu


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wypełnienie formularza rejestracyjnego on-line i/lub podpisanie „Karta Zgłoszenia” w formie papierowej w biurze zawodów oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Maratonie lub na krótszym dystansie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Maratonie lub na krótszym dystansie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w limicie czasu,

Wszystkich startujących obowiązuje podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązany jest poinformować zawodników przed biegiem,

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Nocnego Maratonu Kanału Bydgoskiego

Wypełniając formularz rejestracyjny zapoznałem się z Regulaminem „Okolicznościowy Bydgoszcz Fan Maraton od 2014r. 100PL” (dalej jako: Bieg) - dostępnym na stronie internetowej www.polskiemaratony.pl oraz w siedzibie Organizatora, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto, że jestem zdolny do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Biegu i startuję w Biegu na własną odpowiedzialność.

Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu, a także w zakresie wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. z 2018 poz.1000) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) przez KS Gwiazda w Bydgoszczy (dalej jako: Organizator) jako administratora danych w celu realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników zawodów przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatora oraz promocji Biegu. Rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu i że mam prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania Biegu. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania swojego wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami oraz zezwalam na rozpowszechnianie swojego wizerunku we wszelkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych.

 


Andrzej Derfert, współorganizator

Niepodległościowy Bydgoszcz Fan Maraton od 2014r. 100PL

Bydgoszcz, wrzesień 2018r.

 

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Nie pamiętasz hasła?
Konto? Zarejestruj się!
Odwiedza nas 1 gość
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside